Activitats Menjador

 

HORARI MENJADOR

GRUP A

 GRUP B

De 12:45 a 13:45

Dinar

De 12:45 a 13:45

Activitats*

A les 13:45h

Activitats*

A les 13:45h

Dinar

A les 14:30h     

Higiene personal

A les 14:30h

Higiene personal

A les 14:50h

Formen files

A les14:50h

Formen files

 

 

Organització de grups:

·         Grup A: P3, P4, P5 y 1º.

·         Grup B: 2º, 3º,4º,5º y 6º

 

*    Segons el volum d’alumnes i el període adaptatiu dels nens i nenes de P3, els horaris poden veure’s afectats i/o adaptats a les necessitats del grup. No obstant, generalment l’organització és la exposada en el quadre anterior.

 

 

·         ACTIVITATS: 

Tallers: Els tallers que realitzarem al llarg del curs escolar es realitzaran amb recursos i materials reciclats ja que som una Escola Verda.

 

Esports: Des de el menjador volem promoure l’esport, com a activitat saludable, per lo tant, intentem practicar i motivar als nois i noies a la realització el mateix per mitja de diverses propostes esportives.  

 

Jocs: A través de dinàmiques i jocs en grup, treballem l’educació en valors per tal de millorar la convivència dels mes petits dins el àmbit escolar, un dels principals objectius de l’escola.

 

Cinema: Realitzarem diverses activitats relacionades amb la temàtica cinematogràfica.