CARÀCTER PROPI

 

  • Els nostres centres educatius volen seguir donant avui resposta a la mateixa necessitat que va urgir a la nostra mare fundadora a dedicar-se a l’educació cristiana de nens i joves (C.P.4).

 

  • Volem promoure la formació integral dels nostres alumnes, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i preparar-los perquè puguin assumir els seus compromisos amb la família i la societat (C.P.5).

 

NENS JUGANT AMB EL PARACAIGUDES

 

  • Com a col·legi catòlic, el nostre centre està integrat en la missió evangelitzadora de l’església, i segueix les orientacions i els criteris pastorals (C.P.6).

 

  • Com a centre de Germanes de la Doctrina Cristiana, la seva tasca principal és proclamar el missatge de Crist. Imparteix l’ensenyança religiosa dins de l’horari escolar i completa la formació cristiana amb activitats de lliure opció, entre elles: la catequesi, l’oració i la vida sagramental (C.P.7).

 

  • El nostre projecte educatiu es basa en els valors evangèlics i es promou com a mitjà de transformació de l’home i de la societat (C.P.8).

 

  • Els nostres centres, inserits en un context sociocultural concret i oberts a un món en evolució, volen que els seus alumnes siguin sensibles i crítics davant aquesta realitat (C.P. 9).

 

La comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal d’administració i serveis) ha d’esforçar-se per crear un ambient que doni al nostre centre el seu estil propi de senzillesa, acollida i donació desinteressada.

CENTRE EDUCATIU DE:

 

                                 - EDUCACIÓ INFANTIL (de 3 a 6 anys), concertat amb la Generalitat

 

                                 - EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 6 a 12 anys), concertat amb la Generalitat