Educació Infantil

L'educació infantil de l'escola s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Es fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i la família.

 

Àrees de coneixement

•Descoberta d’un mateix i dels altres

•Descoberta de l’entorn

•Comunicació i llenguatges