Educació Primària

L'educació primària és l’etapa educativa que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. 

La finalitat de la nostra educació primària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals i les habilitats socials; adquirir les habilitats i les competències relatives a l'expressió i la comprensió orals, l'expressió escrita i la comprensió lectora, les matemàtiques bàsiques i l'ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual; desenvolupar la capacitat d'esforç, de treball i d'estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat, i conèixer els elements bàsics de la història, la geografia i les tradicions. Fomentant la seva educació amb valors de la doctrina cristiana.

 

Àrees de coneixement

• Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura

• Llengua estrangera (Anglés)

• Coneixement del medi natural, social i cultural

• Educació artística

• Educació física

• Matemàtiques

• Educació per a la ciutadania i els drets humans (en el cicle superior)

• Religió