Explicació de les entrades i les sortides.

Les entrades i les sortides es realitzaran per l'accés principal situat al carrer Rafael Casanova i l'accés situat al carrer de Sant Miquel. 

 

Per tal d'evitar les aglomeracions al davant dels accesos hem sol.licitat tallar el carrer Plaça de la Vila, just al lateral de l'Ajuntament, per a que els alumnes i les famílies puguin esperar allà en cas necessari.  

 

L'horari d'entrades i sortides serà el següent: Matí

Tarda

Accés

Grup

Horari entrada

Horari sortida

Horari entrada

Horari sortida

Sant Miquel

4t

8:45

12:45

14:45

16:45

8:45

12:45

14:45

16:45

8:45

12:45

14:45

16:45

P5

9:00

13:00

15:00

17:00

1r

9:00

13:00

15:00

17:00

Rafael Casanova

2n

8:45

12:45

14:45

16:45

3r

8:45

12:45

14:45

16:45

P3

9:00

13:00

15:00

17:00

P4

9:00

13:00

15:00

17:00

 

ENTRADES

 

Al carrer Rafael Casanova es formaran dues files, una, pels alumnes de P3 i 2n (cada grup a la seva hora), des de l'escola cap al carrer del Ribot i l'altre, pels alumnes de P4 i 3r (cada grup a la seva hora), des de l'escola cap a l'Ajuntament (caldrà fer especial atenció en evitar bloquejar l'entrada de la farmàcia)

Al carrer Sant Miquel es formaran dues files, des de l'escola cap a l'Ajuntament. 

El grup de sisè esperarà el seu torn fent una fila al lateral de l'Ajuntament. 

 

SORTIDES

 

Cada grup sortirà pel mateix accés per on entra. A ambdós accessos es formarà una única fila, nosaltres anirem avisant als alumnes que esperaran dins del recinte escolar. 

Al carrer Rafael Casanova es formarà la fila des de l'escola cap al carrer del Ribot i al carrer de Sant Miquel es formarà la fila des de l'escola cap a l'Ajuntament.