Identitat i Missió - Caràcter propi

La Fundació Educació Catòlica de la Diocesi de Sant Feliu de Llobregat és una institució canònica l'objectiu de la qual és l'educació integral cristiana per a les famílies que així ho demanin:

  • Volem promoure la formació integral dels nostres alumnes, d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i preparar-los perquè puguin assumir els compromisos amb el seu entorn, famíliar, social, ecològic i eclesial.

 

NENS JUGANT AMB EL PARACAIGUDES

 

  • Com a col·legi catòlic, el nostre centre està integrat en la missió evangelitzadora de l’Església,  Imparteix l’ensenyament religiós dins l’horari escolar i completa la formació cristiana amb activitats de lliure opció, com ara la catequesi, l’oració i la vida sagramental.

 

  • El nostre projecte educatiu es basa en els valors evangèlics com a mitjà de transformació de la persona així com de les relacions entre les persones i la natura.

 

  • Volem que els nostres alumnes siguin sensibles i crítics i constructors positius davant la realitat d'un context sociocultural concret i oberts a un món en evolució.

 

La comunitat educativa (pares, professors, alumnes i personal d’administració i serveis) ha d’esforçar-se per crear un ambient que doni al nostre centre el seu estil propi de senzillesa, acollida i donació desinteressada.