Vídeo sobre les mesures COVID-19 a l'escola.

Vídeo explicatiu de les entrades a l'escola i les mesures COVID-19 realitzades pel centre.