NOFC

NORMES DE FUNCIONAMENT I CONVIVÈNCIA

 

*   ENTRADES I SORTIDES:

1-     L’hora de començar les classes és a les 9h del matí i a les 15h. Per facilitar que això sigui possible, la porta petita s’obrirà 10 minuts abans pels nens de cicle infantil i 5 minuts abans la porta gran pels alumnes de primària.

2-     És necessari que els alumnes arribin puntuals a l’escola. La falta de puntualitat perjudica tant al grup com al propi alumne.

3-     Si l’alumne s'incorpora tard, cal justificar la incidència portant el comprovant del metge o justificant escrit i avisar a secretaria.

4-     L’hora de sortida és a les 13h i a les 17h. Es prega puntualitat a l’hora de recollir els alumnes. 

5-     Una vegada el nen o nena ha sortit de l’aula no podrà tornar-hi. Cal que sigui responsable de les seves pertinences (jaqueta, abric, llibres, motxilles, etc.)

 

*   ABSÈNCIES:

Les absències han de ser justificades per escrit.

Sempre que es pugui preveure una falta d’assistència cal comunicar-ho amb antelació. En cas contrari, es disposarà de 24 hores per comunicar-ho.

Tot i que s’hagi comunicat telefònicament, la justificació s’haurà de fer per escrit, (es podrà utilitzar l’agenda de l’alumne.)

 

*   MALALTIES:

El nen o nena malalt, no ha d’assistir a l’escola. Hem d’evitar els contagis i assegurar la seva recuperació. En cas de malalties de llarga durada, serà necessari portar el justificant del metge.

 

*   CEASME:

Per anar a visitar-se al CEASME cal anar amb la sol·licitud d’assistència mèdica que es lliura a secretaria. Per això, el nen ha d’avisar al mestre en el moment en que s’ha fet mal. El mestre l’enviarà a secretaria on se li lliurarà el document. Si algú va a CEASME sense la sol·licitud d’assistència mèdica haurà de pagar la visita i l’escola no reemborsarà els diners.

Per traslladar el nen al CEASME, l’escola trucarà els pares per a què el portin a la clínica, ja que l’escola no pot fer-ho.                                                                                                              

*  MEDICACIÓ:

Està prohibit pel Departament d’Educació de la Generalitat, que es doni i prendre medicaments a l’escola. Si algú necessités prendre alguna medicació dintre de l’horari escolar haurà de portar una autorització signada pels pares, que trobareu a secretaria, i fotocòpia de la recepta mèdica.

En cap cas els medicaments podran estar ni a l’aula ni a la motxilla de l’alumne/a.                                                                                                                                                   

*   MENJADOR:

Per aquells que es queden dies sols, cal avisar a secretaria abans de les 9:30h. del matí.

Aquells nens que es queden habitualment al menjador, en cas d'absència, s’ha d’avisar a l’escola el dia anterior abans de les 14:30 i cada dia mentre l’alumne estigui malalt.

Només es descomptaran els dies que l’alumne ha estat malalt si, prèviament s’ha avisat i després es porta el corresponent justificant mèdic.

Els dies de sortida, als alumnes del menjador, per defecte se'ls posarà picnic. Si no hi esteu interessats en el picnic caldrà avisar-lo el dia abans de la sortida i es descomptarà el menú d'aquell dia.

Els nens d’educació infantil hauran de portar una bata o pitet pel menjador.

 

*   ROBA:

És obligatori l’ús de la bata de l’escola i el xandall per a les classes d’educació física. Cal que vagin marcats amb el nom d’una forma clara i que tinguin una beta per poder penjar-los.

Per venir a l’escola és important dur roba còmoda i pràctica per poder realitzar les diferents activitats del dia a dia, així com un calçat i vestimenta adequada a l’edat.

No està permès portar roba identificativa de qualsevol club esportiu.

A la classe d’educació física no es pot portar arracades, collarets, anells, braçalets, etc.. ni aquells objectes que es considerin perillosos per realitzar les activitats d’educació física.

 

EXCURSIONS:

1- Pel que fa a les sortides, cal portar el full d’autorització escrita dins el termini establert, entendrem que el nen o nena no realitzarà la sortida. En cas que un nen o nena s’oblidi, no es trucarà a casa per demanar autorització. Cap alumne pot realitzar una activitat externa sense la autorització escrita de pares o tutors. 

Per això preguem es respectin les dates de termini.

En cas de malaltia avisada es reintegrarà els diners de l’activitat (sempre i quan no sigui una entrada de grup), però mai el de l'autocar.

 

2-  És obligatori l’ús del xandall de l’escola quan es fan excursions.

3- A les excursions NO es podran fer servir mòbils, cap mena de joguines electròniques (videoconsoles portàtils, maquinetes, etc), aparells musicals (mp3, mp4, ipod, etc)

L’escola no es farà responsable de tot allò que portin els nens i nenes com ara les càmeres de fotos, les claus, diners, etc. Cada alumne ha de ser plenament responsable de les seves coses.

4- El comportament dels alumnes a les excursions i a l’escola serà crucial per a la seva assistència a properes sortides i activitats.

 

*   JOGUINES O D’ALTRES:

No és permès portar a l’escola: joguines, diners, llaminadures o d’altres objectes que puguin interferir en el bon desenvolupament del dia i les activitats que es realitzen.

Els nens i nenes no necessiten portar el mòbil a l’escola ja que per a una urgència, l’escola disposa de servei de telèfon.

En cas que sigui imprescindible que l’alumne porti telèfon mòbil, no es podrà fer servir al centre. Ho hauran de dipositar a secretaria (amb el seu nom corresponent) a l’entrada i recollir-ho a la sortida. Ho faran tant al matí com a la tarda.

Tot aquell telèfon que veiem tant a la classe com al pati, quedarà requisat i es retornarà a final de curs.

 

NORMES DE CLASSE

 Tota norma de convivència és un mitjà per tal que en la comunitat educativa:

- es respecti les persones

- es mantingui un clima d’ordre i treball

- s’aconsegueixi un ambient d’amistat i de cooperació.

1.   Portar sempre el material que es necessiti i respectar tant el propi com el dels altres.

2.   A l’ aula ens comportarem amb respecte vers als altres: companys i professors.

3.   En els canvis de classe i els desplaçaments pel centre escolar, ho realitzarem sense destorbar la feina dels altres, mantenint el silenci.

4.   Pararem especial atenció a les explicacions.

5.   Les carteres han d'estar al lloc destinat a cada classe.

6.   Evitar respondre per altre company/a quan el professor s'hagi dirigit a ell/ella I evitar contestar quan no et pregunten.

7.   Per tal de mantenir un ritme de classe adequat no podrem sortir al lavabo.

8.  Procurarem no aixecar-nos sovint a fer punxa al llapis, agafar un full, així com els llibres que necessitem. Cal tenir-ho previst per a no interferir en l’atenció i treballs que es realitzin.

  Cadascú ha de portar els seus mocadors de paper.

9.   Entre tots i totes mantindrem l’escola neta: classe, lavabos, passadissos, pati...

10.   Els esbarjos són moments de convivència amb els companys. En aquesta estona hem d’estar al pati i no pas a les aules.

11.     Els lavabos no són llocs per jugar. Hi entraràs per necessitat tot fent un bon ús dels sanitaris, paper, neteja. Aprofita l’estona d’esbarjo per anar-hi.

12.   Quan parlis amb els teus companys evita els mots inapropiats i ofensius, així com els renecs. Defuig de qualsevol tipus de baralla o altercat que pugui ofendre a l’altre.

13.   A les entrades a l’aula, esperarem en el pati, fent una fila, al professor o professora que haurà de pujar amb nosaltres.

14.   A les sortides baixarem les escales amb ordre mantenint una fila i acompanyats també per un professor/a.

15.   És obligatori portar la bata cordada.

16.   És obligatori que els nens de menjador també portin la bata durant aquesta hora.