ORGANIGRAMA

 

CONSELL ESCOLAR

 

REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT TITULAR

Manel Duaso

 

PRESIDENTA

Marta Argilés

 

REPRESENTACIÓ DELS PROFESSORS

Cristina 

Montse López

Marta Argilés

Daniel Ribas

 

REPRESENTACIÓ DELS PARES

Mónica Llamas

Mari Carmen Romero

Mari Carmen Fernández

Juan Manuel Abelló

 

REPRESENTACIÓ DEL PAS

Dolors García