L'equip humà

CONSELL ESCOLAR

 

PRESIDENTA

Daniel Ribas

 

REPRESENTACIÓ DELS PROFESSORS

Àngels Alòs

Mª Mercè Tuset

Eva Morell

Mati Muñoz

 

REPRESENTACIÓ DE LES FAMÍLIES

Mónica Llamas

Joan Pau Moreno

Mari Carmen Fernández

Juan Manuel Abelló

 

REPRESENTACIÓ DEL PAS

Dolors Garcia

 

REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT TITULAR

Ma. Teresa Aymerich

Joan Pau Moreno

Manel Duaso