Durant la primera setmana els diferents grups s'han anat fent la fotografia de grup. Mireu, mireu...